Cookies & Privacybeleid

Privacy

Ontwerphelper neemt uw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via berry@drukkerij-accuraat.nl

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt per 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten / omdat u een aankoop doet in onze webshop / omdat u een contactformulier op onze site invult.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Bedrijf

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult / een bestelling doet in onze webshop / gebruik maakt van onze diensten / ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens vragen wij alleen naar persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt door onze Cloud provider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via e-mailadres berry@drukkerij-accuraat.nl

Cookies

Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag. Daarnaast kunnen cookies noodzakelijk zijn voor de correct werking van sommige onderdelen van deze site, bijv. contactformulieren. Deze cookies zijn voor Ontwerphelper dus van groot belang.

U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Cookies weigeren, verwijderen of slechts zeer korte tijd toestaan regelt u in de instellingen van uw browser.

Ontwerphelper kent de volgende cookies:

A. Technische, noodzakelijke cookies

Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier. Hiervoor hoeft overigens zoals hierboven al aangegeven geen toestemming gevraagd te worden.

B. Cookies voor statistieken

Google Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie die Google verzamelt is door ons geanonimiseerd om uw privacy te borgen.

Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. via welke bronnen het bezoek binnen komt, hoe lang men op de site blijft en welke pagina’s bezocht worden. Met deze anonieme gegevens kunnen wij de website verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.